Johan Aaen

Johan hol­der styr på tan­gen­ter­ne og koret i Jack Flash & the Comets, og når der er frie hæn­der, bli­ver der også spil­let tam­burin, sha­ker og end­da nog­le gan­ge gui­tar, hvis der er brug for det.

Johan spil­ler des­u­den key­bo­ards og syn­ger kor i Bon Jovi Jam, og har der­u­d­over været med i for­skel­li­ge bands siden 1999. Her har han været for­bi alt fra ori­gi­nal rock­mu­sik over til moder­ne jazz.

Spe­ci­elt gen­nem tiden på Det Jyske Musik­kon­ser­va­to­ri­um, blev der spil­let rig­tig meget musik i alle muli­ge spæn­den­de kon­stel­la­tio­ner.