Vores reper­toi­re inde­hol­der over 100 num­re, neden­for kan du se et udvalg af kunst­ne­re:

De  gam­le klas­si­ke­re fra:

Roy Orbi­son, Ray Char­les, Rol­ling Sto­nes, Elvis Pres­ley, Cre­e­den­ce Clearwa­ter Revi­val, Chuck Ber­ry, Beat­les, Gaso­lin, Bru­ce Springs­te­en.

De ener­gi­fyld­te rock klas­si­ke­re fra:

ACDC, Que­en, Deep Purp­le, Dire Straits, Oasis, DAD, Whi­te Stripes, Len­ny Kravits, Vol­be­at, Mag­tens Kor­ri­do­rer.

De gode pop­num­re fra:

Ras­mus See­bach, Lukas Gra­ham, Niko­laj & Pilo­ter­ne, Prin­ce etc.

De dan­ske klas­si­ke­re af:

John­ny Mad­sen, Allan Olsen, Hobo eks­pres­sen, Poul Krebs, Kim Lar­sen.

De bed­ste syn­ge-med san­ge:

John­ny B. Goo­de, Bonsoir Mada­me, Brow­ney­ed Girl, Pret­ty Woman, Leaving on a Jet­pla­ne, Swe­et Home Ala­ba­ma, We Will Rock You, Hig­hway to Hell.

Og så er der altid mulig­hed for at inspi­re­re os til nye num­re, hvis I har sær­li­ge ønsker her­til.