Live musikken til din fest!
- høj kvalitet, masser af energi!
Slider

Histo­ri­en om

Jack Flash & the comets

Kon­cep­tet var fra star­ten klart.

Vi spil­ler det musik vi selv kan lide og det skal kun­ne mær­kes helt ud over sce­ne­kan­ten, at vores hjer­ter ban­ker for den gode gam­le rock n’ roll.

Band­med­lem­mer

Mød ban­dets med­lem­mer — vi er nog­le sjove, fest­li­ge, enga­ge­re­de og musi­kal­ske gut­ter — som elsker at spil­le rock­mu­sik

Kon­takt os / Book­ing

Fel­ter mar­ke­ret med * er påkræ­vet

 

Jack Flash and The Comets,

Att.: Søren Jen­sen,

Dan­marks­ga­de 10, 9700 Brøn­der­s­lev

+45 27283487

Send os en mail