Ken­neth Hove

Alsi­dig bas­sist med sans for detalj­en og kva­li­te­ten. Ken­neth har spil­let og spil­ler sta­dig i man­ge for­skel­li­ge set-ups både på kon­tra­bas, i jazz sam­men­hæn­ge, på gui­tar i blu­e­grass orke­stret Sing­le Cask og som fast bas­sist i Volf Band og Bon Jovi Jam.

CV:
Uddan­net fra Det Jyske Musik Kon­ser­va­to­ri­um i 20123.
Bas­sist I Sto­ew (5000 solg­te albums) og Jonas Schou band.
Der­u­d­over er Ken­neth inde­ha­ver af Pool­Hou­seStu­dio Aal­borg.