Las­se Bomann

Las­se er en sær­de­les ruti­ne­ret gui­ta­rist, som har en sær­lig for­kær­lig­hed for den ægte ufor­fal­ske­de olds­chool blu­es og rock n’ roll gui­tar­lyd.
Han har været en fast del af Cafe Fre­de­riks­bergs blu­es jam (jam­le­der) siden 2005 og er sta­dig aktiv i Aal­borg blu­es­forum.

CV:
Uddan­net fra Det Jyske Musik­kon­ser­va­to­ri­um i 2009.
Nuvæ­ren­de musik­læ­rer på Hjør­ring Musi­ske sko­le
Tid­li­ge­re gui­ta­rist og arran­gør i Swings­lin­gers, samt kapel­me­ster i Bomanns­Blu­es­band.