Mar­tin Krarup

Stilsik­ker trom­mesla­ger, som er ind­be­gre­bet af rock n’ roll. Han er en sik­ker sid­ste skan­se i Jack Flash and the Comets og møder altid usæd­van­lig for­be­redt op i øve­lo­ka­let.
Mar­tin er lige­le­des fast trom­mesla­ger I ban­det Dine Isak­sen.

CV:
Uddan­net på det Jyske Musik Kon­ser­va­to­ri­um 2013.
Tid­li­ge­re bands: Bel Esprit, Super­s­park, Mon­key Okay, Sonn.

Har tid­li­ge­re spil­let på bl.a Nibe Festi­val, Smuk­fest, Ree­per­ba­hn Festi­val, Jel­ling Festi­val, Roy­al Beer Tour, som opvarm­ning for Mag­tens Kor­ri­do­rer og fle­re hund­re­de jobs der­u­d­over.