Søren Jen­sen

JACK FLASH aka Søren Jen­sen — gui­tar og lead Vocals.

Med lige dele ener­gi og enga­ge­ment står Søren Jen­sen i spid­sen for Jack Flash and the Comets.
En sce­ne­vant her­re, der har tur­ne­ret lan­det tyndt i åre­ne 2004–2015 som front­fi­gur i Dir­ty Frank.

Søren har en sær­lig evne til at nå helt ned til de bager­ste ræk­ker af publi­kum eller få publi­kum med helt op på sce­nen — helt bog­sta­ve­ligt talt. Så med Søren på sce­nen er der garan­ti for at der bli­ver gang i festen.

Når han ikke bru­ger tiden sam­men med The Comets, er han ofte at fin­de med Jens Fisker i duo­en Jen­sen & Fisker.

CV
Uddan­net auto­di­dakt spr­æl­lemand fra 1974.

Tid­li­ge­re bands
Bless the Mess
Rimets Mestre
Dir­ty Frank